ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวต ประจำปี ค.ศ. 2019 – 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวต ประจำปี ค.ศ. 2019 – 2020

 

 

 เอกสารดารดาวน์โหลด

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 มีนาคม 2562