ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนการศึกษารัฐบาลคูเวต ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (เพิ่มเติม) (26 ก.ค. 2562)

bicbic_png

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนการศึกษารัฐบาลคูเวต ประจำปีการศึกษา 2562-2563

(เพิ่มเติม)
ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันะต่างประเทศ สป. อาคาร กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิกา