ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเกทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค จำนวน ๒ ตำแหน่ง และตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.ค.ศ. จำนวน ๒ ตำแหน่ง