ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (16 พ.ค. 2562)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง