ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง MOE DATA CENTER ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง MOE DATA CENTER ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง MOE DATA CENTER
https://ops.moe.go.th/wp-content/uploads/2023/02/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง-MOE-DATA-CENTER.pdf