ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(รถตู้)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน) (12 ม.ค. 2561)

{pdf=/ops2017/attachments/article/816/461-tor.pdf|100%|550|native}

{pdf=/ops2017/attachments/article/816/462-notice.pdf|100%|550|native}