บัตรอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก