ทุนการศึกษาต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2562 โดยศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน (WLC)

wlccicon

เปิดรับสมัครแล้ว! โครงทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ประจำปี 2018
โดยศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน (WLC)
ชำระค่าเรียนเพียง 89,000 บาท ตลอดหลักสูตร
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 086-3077574 , 02-2554084-5

 

ทุนการศึกษาต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2562 โดยศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน (WLC)

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน (WLC) จะดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน (ทุนไม่เต็มจำนวน) สำหรับปีการศึกษา 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจได้มีโอกาสศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนให้เปล่า เพื่อศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาโท 2 – 3 ปี ซึ่งผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัคร และค่าวีซ่า โดยในระดับปริญญาตรี ผู้ได้รับทุนจะต้องชำระค่าเล่าเรียนจำนวน 89,000 บาท ตลอดหลักสูตร ค่าหอพักเหมาจ่ายจำนวน 15,000 – 20,000 บาท โดยมีรายชื่อมหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา ได้แก่

1. Yancheng Teachers University

2. China Pharmaceutical University

3. Nanjing University of Finance & Economics

4. Nanjing University of Information Science & Technology

โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลทุนได้ตามลิงค์ที่แนบ หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.wlc2china.com เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

Click>>

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

24 กรกฎาคม 2561