ทุนการศึกษาของสาธารณรัฐตุรกี

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกี ได้รับแจ้งว่า Turkiye Diyanet Foundation (Türkiye Diyanet Vakfi – TDV) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ สาธารณรัฐตุรกี ภาควิชาเทววิทยา และสำนักกิจการศาสนาของตุรกี (Presidency of Religious Affairs หรือ Diyanet) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจรับทุนการศึกษาในระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนในเครือ Anatolian International Imam Hatip High Schools และในระดับปริญญาตรีสาขาเทววิทยา เพื่อศึกษาในมหาวิทาลัยของสาธารณรัฐตุรกี ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 โดยผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.diyanet.org.  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

 

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

27 กุมภาพันธ์ 2562