ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรที่ประสบผลสำเร็จในด้านการบริหารจัดการ จากสำนักงานศึกษาธิการสมุทรสงคราม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรที่ประสบผลสำเร็จในด้านการบริหารจัดการ จากสำนักงานศึกษาธิการสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!