ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กอายุ 5-11 ปี อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางอนุชฑิตา สีมาพานิช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากนายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กอายุ 5-11 ปี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในอำเภอหัวหิน ณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!