ตรวจติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 มีนาคม 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย