จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) นำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต และร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019