จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล 2565

วันที่ 21 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนสงวนหญิง นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน อ่านสาร พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565 ภายใต้แนวคิด “ขอให้เราร่วมสร้างสันติภาพด้วยการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์” โดยมี ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี อ่านสารของประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย