จังหวัดพิษณุโลก เข้าช่วยเหลือนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลน

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ หลังได้รับแจ้งจากครูประจำชั้นว่ามีนักเรียน เรียนดีแต่ฐานะขาดแคลน โดยมี ดร.ภัทรวรรธน์ นิจแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้น