คัดเลือกรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ ประเภท โดยมี นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา เข้าร่วมการพิจารณารางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี