ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดภาพวาด งาน “VIII Tashkent International Biennale of Contemporary Art 2018”

ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดภาพวาด
งาน “VIII Tashkent International Biennale of Contemporary Art 2018”
ณ กรุงทาชเคนต์ และ เมืองบูคารา สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
*************************************

ด้วย สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจำประเทศไทยมีหนังสือแจ้งว่า สาธารณรัฐอุซเบกิสถานมีกำหนดจัดงาน “VIII Tashkent International Biennale of Contemporary Art 2018” ระหว่างวันที่ 8 – 14 ตุลาคม 2561 ณ กรุงทาชเคนต์ และ เมืองบูคารา สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน จึงขอเชิญชวนศิลปินชาวไทยที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภายในงานดังกล่าว ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.art-academy.uz รายละเอียดตามเอกสารแนบ >>> Click..

*************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 กรกฎาคม 2561