ขอเชิญผู้สนใจเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการรักษาสันติภาพ เพื่อเข้าชิงรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ (Nobel Prize) ประจำปี 2561

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการรักษาสันติภาพเพื่อเข้าชิงรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ (Nobel Prize) ประจำปี 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nobelpeaceprize.org

*****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 ธันวาคม 2560