ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Girls in ICT Day Thailand 2021

 การเฉลิมฉลอง Girls in ICT Day ถูกจัดขึ้นทั่วโลกในวันพฤหัสบดีที่สี่ของเดือนเมษายน ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายน 2564 ในปีนี้เราได้เปิดโอกาสให้เยาวชนหญิงเข้ามาทำความรู้จักกับทักษะดิจิทัลใหม่ๆ และเห็นถึงความสำคัญของเทคโลโลยีดิจิทัลที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงเข้ามีบทบาทในสาขาเทคโลโลยี เราขอเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันสนับสนุนให้ผู้หญิงศึกษาต่อและประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีมากขึ้น ปัจจุบันมีเด็กผู้หญิงและเยาวชนหญิงกว่า 377,000 คน เข้าร่วมในงานเฉลิมฉลองวันสตรีสากลมากกว่า 11,400 คนใน 171 ประเทศทั่วโลก

          ในปีนี้ประเทศไทยร่วมเฉลิมฉลองในรูปแบบออนไลน์ครบรอบ 10 ปี Girls in ICT Day ร่วมกับพาร์ทเนอร์จากหลายประเทศทั่วโลกตลอดเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2564 และร่วมอบรมในกิจกรรมต่าง ๆ จัดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) ร่วมกับ กสทช และภาคีเครือข่ายในประเทศและระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2564 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ multilat.moe@gmail.com หรือ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ Click..

 รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564