ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 (07 พ.ย. 2560)

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยกำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และ เอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Turkey Scholarship) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/english-home/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

**************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 พฤศจิกายน 2560