ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (3 ธ.ค. 2562)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_type
Image031219091453.pdf
  • ขนาดไฟล์ : 0.05 MB