การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกิจกรรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2” หลักสูตรที่ 1 “คุณธรรมสร้างสุขจากครูสู่นักเรียน”

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกิจกรรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมเฟส 2” หลักสูตรที่ 1 “คุณธรรมสร้างสุขจากครูสู่นักเรียน” โดยมี พระเมธีวชิโรดม (ว.วัชรเมธี) เป็นวิทยากรในการบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!