การรับรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การรับรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 8  จำนวน 5 ราย ในการนี้ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้โอวาทในการปฏิบัติตน ครองตน  ครองคน  ครองงาน แก่ผู้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งฯ  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!