การประชุมปรึกษาหารือเพื่อการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบอาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้าน (อศม.)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบอาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้าน (อศม.) เพื่อทดแทนการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Loss) ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล : การประสานงานเพื่อศึกษาบริบทพื้นที่และการขับเคลื่อนกลไก อศม.ในพื้นที่ขยายผล 8 จังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!