การประชุมคณะกรรมการประเมินด้านผลงาน ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการประเมินด้านผลงาน ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!