การประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล รอบที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) ครั้งที่ 1/2565

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล รอบที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี