การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2564 จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 9

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 9  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 3 ราย ในการนี้ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้โอวาทดังนี้ 1. เป็นข้าราชการที่ดียึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. เป็นคนดีทั้ง 3 ด้าน “ดีครองตน ดีครองคน และดีครองงาน” 3. ปฏิบัติตนเป็น “ครูมืออาชีพ” ไม่ใช่ “อาชีพครู” แก่ผู้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!