การติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ซึ่งเป็นสถานศึกษาคู่พัฒนาและได้มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!