การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาระหว่างรัฐและเอกชน (สำนักอำนวยการ) (11 ก.ค. 2561)